Personalistika a mzdy

Vedenie personalistiky a miezd obsahuje:

 • založenie a vedenie zložky zamestnanca (trvalý pracovný pomer, dohoda, štatutár)
 • vystavenie a podanie prihlášky a odhlášky zamestnanca do príslušných inštitúcií
 • výpočet a zaúčtovanie miezd
 • vystavenie a podanie výkazov do príslušných inštitúcií
 • vystavenie mzdových rekapitulácií a platobných príkazov
 • vystavenie a podanie prehľadov do príslušných inštitúcií
 • vedenie mzdových listov zamestnancov
 • vystavenie a podanie potvrdení pre inštitúcie sociálneho zabezpečenia, príp. daňový úrad
 • vystavenie dokladov pri ukončení pracovného pomeru (zápočtový list, potvrdenie o príjme)
 • vystavenie a podanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia
 • vystavenie potvrdení pre zamestnancov
 • vykonanie ročného zúčtovanie daní zamestnancov

Po dohode s klientom navyše poskytujeme:

 • vypracovanie a podanie štatistických výkazov
 • vyúčtovanie dotácií
 • vedenie personálneho a mzdového účtovníctva na vlastnom softvéri klienta
 • ďalšie práce podľa požiadaviek klienta