Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje: Zaúčtovanie dodaných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné…

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje: Zaúčtovanie dodaných prvotných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry,…

Personalistika a mzdy

Vedenie personalistiky a miezd obsahuje: založenie a vedenie zložky zamestnanca (trvalý pracovný…