Účtovníctvo a ekonomické poradenstvo - anek.sk

Naša spoločnosť pre svojich klientov zabezpečuje nasledujúce služby v oblasti ekonomického poradenstva a vedenia účtovníctva:

 • Založenie spoločnosti na Slovensku
 • Vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby (podvojné, jednoduché účtovníctvo)
 • Komplexné zastupovanie klienta pred daňovými úradmi a poisťovňami s cieľom maximálne odbremeniť klientov
 • Vedenie účtovníctva v programe POHODA, na vyžiadanie klienta aj v programe dodanom klientom
 • Spracovanie daňových priznaní k nepriamym daniam (DPH, spotrebné dane), dane z motorových vozidiel
 • Spracovanie účtovnej závierky, zostavenie daňového priznania k dani z príjmov (FO, PO)
 • Rekonštrukcia účtovníctva
 • Vedenie miezd a vedenie personálnej agendy, ročné zúčtovanie dane z príjmov, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Výstupy z účtovníctva alebo zo spracovania miezd zabezpečíme v súlade s potrebami klienta, vypracovanie analýz a rozborov podľa požiadaviek klienta
 • V prípade požiadavky zabezpečujeme, aby účtovná závierka podľa slovenských zákonov bola vykázaná v zmysle IFRS
 • Ekonomické a daňové poradenstvo a nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti
 • Spracovanie konsolidovaných finančných výkazov

 

Nemusíte strácať svoj čas komunikáciou s úradmi sociálneho zabezpečenia, daňovým úradom, môžete sa venovať svojmu podnikaniu a nestrácať čas sledovaním neustále sa meniacej legislatívy v oblasti účtovníctva, miezd, daní a odvodov.