Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje: Zaúčtovanie dodaných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné…

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje: Zaúčtovanie dodaných prvotných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry,…

Personalistika a mzdy

Vedenie personalistiky a miezd obsahuje: založenie a vedenie zložky zamestnanca (trvalý pracovný…

Znalectvo

Poskytujeme subdodávateľské služby pri vypracovaní znaleckých posudkov pre znaleckú a expertíznu organizáciu Ústav stavebnej…

Stavebný dozor

Povinnosť stavebného dozoru ukladá stavebný zákon č. 50/1976 Zb. Pri svojpomocnej výstavbe,…

Preprava a logistika

Naša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom služby v preprave a logistike. Poskytujeme služby…