Znalectvo

Poskytujeme subdodávateľské služby pri vypracovaní znaleckých posudkov pre znaleckú a expertíznu organizáciu Ústav stavebnej…