Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje: Zaúčtovanie dodaných prvotných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry,…