Stavebný dozor

Povinnosť stavebného dozoru ukladá stavebný zákon č. 50/1976 Zb. Pri svojpomocnej výstavbe,…