• Učtovníctvo a ekonomické poradenstvo

   Nemusíte strácať svoj čas komunikáciou s úradmi sociálneho zabezpečenia, daňovým úradom,

  môžete sa venovať svojmu podnikaniu a nestrácať čas sledovaním neustále sa meniacej legislatívy

  v oblasti účtovníctva, miezd, daní a odvodov.

  Čítať viac
 • Znalectvo

  Poskytujeme subdodávateľské služby pri vypracovaní znaleckých posudkov

  pre znaleckú a expertíznu organizáciu Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.

  Čítať viac
 • Stavebný dozor

  Ako stavebný dozor prevezmeme stavenisko, o čom sa urobí zápis do stavebného denníku.

  Stavebný dozor počas samotnej realizácie stavby kontroluje celý proces výstavby

  a má významný vplyv pokiaľ zistí určité nedostatky a vady,

  čím ušetrí investorovi finančné prostriedky.

  Čítať viac

 • Preprava a logistika

  Informujte sa aj ohľadne ďalších prepravných riešení, ponúkaných na mieru,

  a to v rámci celej Európy, krajín bývalého Sovietskeho zväzu, Strednej Ázie,

  Blízkeho východu a severnej Afriky.

  Čítať viac
Nepretržite napredujeme vo svojom odbore. Našou prioritou je diskrétnosť, aby služby poskytované klientom, naplnili v maximálnej miere ich očakávania.

Ponúkame Vám následovné služby

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje: Zaúčtovanie dodaných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné…

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje: Zaúčtovanie dodaných prvotných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry,…

Personalistika a mzdy

Vedenie personalistiky a miezd obsahuje: založenie a vedenie zložky zamestnanca (trvalý pracovný…

Znalectvo

Poskytujeme subdodávateľské služby pri vypracovaní znaleckých posudkov pre znaleckú a expertíznu organizáciu Ústav stavebnej…

Stavebný dozor

Povinnosť stavebného dozoru ukladá stavebný zákon č. 50/1976 Zb. Pri svojpomocnej výstavbe,…

Preprava a logistika

Naša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom služby v preprave a logistike. Poskytujeme služby…