Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje: Zaúčtovanie dodaných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné…